Po domluvě navrhneme a vyrobíme nový atypický motor.