Kondenzátory jsou určeny pro rozběh (rozběhové) a provoz (běhové) jednorázově napájených asynchronních motorů. Nebo pro připojení třífázových motorů na jednofázovou síť.